изглежда

гл. - струва ми се, чини ми се, като че ли, сякаш, види се, комай, тъй ще да е, може би, вероятно, май че, тъй да се каже, гаче ли, оставам с впечатление, има изгледи, правдоподобно, по всичко изглежда, прилича, личи, очаква се

Български синонимен речник. 2013.

Look at other dictionaries:

  • като че ли — словосъч. изглежда, струва ми се, чини ми се, сякаш, види се, комай, тъй ще да е, може би, вероятно, май че, тъй да се каже, гаче ли, оставам с впечатление, има изгледи, правдоподобно, по всичко изглежда, прилича, личи, очаква се …   Български синонимен речник

  • струва ми се — гл. чини ми се, изглежда, изглежда ми, като че ли, види се, гаче ли, сякаш, вижда ми се, престорва ми се, оставам с впечатление, май че гл. мисля, смятам, предполагам гл. считам гл. по мое мнение, доколкото знам, според мен …   Български синонимен речник

  • сякаш — нар. като че ли, май че, гаче ли, изглежда, види се, може би, възможно, вероятно, уж, божем, струва ми се, чини ми се, правдоподобно, нима, мигар, чунким, по всичко изглежда …   Български синонимен речник

  • види се — гл. вижда се, като че ли, май че, гаче ли, сякаш, тъй да се каже, струва ми се, чини ми се, може би, изглежда, вероятно, личи, явно е, ясно е, така ще е …   Български синонимен речник

  • гаче ли — словосъч. май че, като че ли, види се, тъй да се каже, чини ми се, струва ми се, сякаш, може би, изглежда …   Български синонимен речник

  • комай — нар. почти, горе долу, приблизително, около, близо, току речи, като че ли, май че, изглежда, тъй ще да е, сякаш, гаче ли, види се …   Български синонимен речник

  • май — частица като че ли, комай, изглежда, вероятно, сигурно, почти, току речи, гаче ли, види се, струва ми се, чини ми се, сякаш, може би, възможно е, тъй да се каже …   Български синонимен речник

  • май че — словосъч. май, като че ли, комай, изглежда, вероятно, сигурно, почти, току речи, гаче ли, види се, струва ми се, чини ми се, сякаш, може би, възможно е, тъй да се каже …   Български синонимен речник

  • припознавам се — гл. оприличавам, уподобявам, привижда ми се, присторва ми се, изглежда ми …   Български синонимен речник

  • присторва ми се — гл. струва ми се, чини ми се, изглежда ми, привижда ми се, уподобявам, оприличавам, като че ли, май че, види се, гаче ли, предполагам …   Български синонимен речник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.